IKR Ressource Management (IRM)

Kopi- og printområdet samt relateret software er ofte et overset område hos mange virksomheder. Siden år 2002 har vi hjulpet vores kunder til store økonomiske besparelser. Ved at fokusere på driften af kopimaskiner og printere, gør vi det muligt at begrænse unødvendige udgifter, uden at det forringer driften. IRM omfatter et unikt softwareværktøj og personlig rådgivning, der garanterer sikker styring af driften samt fremadrettede besparelser.

IRM omfatter bl.a.

  • 100 % uvildig rådgivning af IKR.
  • Løbende analyser samt synliggørelse af tekniske og finansielle ressourcer.
  • Løbende rådgivning omkring effektivisering og optimeringsmuligheder.
  • Projektstyring ved genforhandling af eksisterende aftaler.
  • Driftsovervågning af egen driftsdata til leverandør statusmøder.
  • Omkostningsstyring, effektivisering og besparelser.
  • Løbende servicering af jeres indkøb og indhentning af mulige besparelser via IKRs konsulenter

 

REDUCER JERES DRIFTSOMKOSTNINGER OG OPTIMÉR JERES MASKINPARK

Frigør interne ressourcer

IKR Consulting Group A/S kan hjælpe jer til at optimere driften af jeres kopi- og printområde så der frigøres ressourcer til andre områder i virksomheden. IKRs specialister varetager jeres interesser på området såvel teknisk som økonomisk. I kan vælge at lade IKR - CG optimere alle aspekter af kopi- og printområdet, eller I kan udvælge de områder, der giver størst værdi for jeres virksomhed.

 

Bevar overblikket

IRM sikrer jer at I kan bevare et opdateret overblik over kopi- og printområdet, såvel teknisk som økonomisk. Herudover fungerer IRM som navigatør for jeres samlede afdelinger med en overordnet kurs og strategi for hver afdeling. Formålet med IRM er at sikre, at I altid har et opdateret overblik over jeres maskinpark og der tages de rette beslutninger både før, under og efter handlen.

 

Tænk miljøet ind i virksomheden og undgå unødige udgifter og CO2 forbrug

Et velovervejet indkøb af kopimaskiner og printere kan nedbringe miljøbelastningen. IRM medregner energieffektive indkøb ind i driften af jeres maskinpark. Ud over den miljømæssige effekt vil der også være penge at spare på elregningen i hele udstyrets levetid.

 

Automatisk opsyn

IRM omfatter opsyn der genererer brugbare analyser på kopi- og printdriften med optimeringsmuligheder for øje. I får online adgang til vores specielt udviklede online software sammen med IKR- CGs specialister. Besparelser bliver herved synlige, og der spares mange unødige udgifter og interne ressourcer ved at lade IKR - CG drifte det praktiske i hverdagen.

 

Indkøbs-, omkostnings-, og kontraktstyring

Ved at benytte sig af IKR - CG, sikrer vi jer at der kun investeres i nyt udstyr, hvor der er et reelt behov. Vi benytter vores specielt udviklede online software og vore specialister kan tilbyde jer tryghed både før, under og efter handlen med kopimaskiner og printere.

Løbende fokus på den daglige drift inden for kopi og print er nødvendigt men tidskrævende. Gennem den indarbejdede omkostningsstyring holder IRM øje med jeres udgifter og giver besked, når en uventet udvikling i udgifter er registreret.

IRM styrer og opretter derforuden også kontraktstyring, der håndterer købs-, leasing- og servicekontrakter. IKR - CG sikrer optimal udnyttelse af kontrakterne og de tilknyttede maskiner, såvel som rettidig opsigelse, nedlæggelse af maskinel eller genforhandling m.m.

 

Omkostningsstyring

Løbende fokus på den daglige drift inden for kopi og print er nødvendigt men tidskrævende. Gennem den indarbejdede omkostningsstyring holder IRM øje med jeres udgifter og giver besked, når en uventet udvikling i udgifter er registreret.

 

Kontraktstyring

IRM styrer og opretter derforuden også kontraktstyring, der håndterer købs-, leasing- og servicekontrakter. IKR - CG sikrer optimal udnyttelse af kontrakterne og de tilknyttede maskiner, såvel som rettidig opsigelse, nedlæggelse af maskinel eller genforhandling m.m.

 

Statusmøder og løbende besparelser

IRM omfatter afholdelse af statusmøder, hvor I løbende præsenteres for statusrapporter, der viser den nuværende situation, opnåede besparelser samt anbefalinger.