Kontraktshantering

Kontraktsimplementering, hantering och uppföljning är kontinuerliga processer och avgörande i förhållande till samarbete med både interna intressenter och leverantörer - och grundläggande i förhållande till den framgång som analys och konkurrenskraftiga anbudsinfordringar har visat att du kan uppnå.

Besparingar - varje år

Att säkerställa ekonomiskt utrymme varje år kräver systematiska månatliga och årliga kontroller. På IKR kallar vi det "Nivå 2"-kontroll. Kontroll ner till artikelnivån. Priskontroll, jämfört med avtalet, och eventuellt E-portalskontroll på ordernivå.

Uppföljning

Uppföljning av kontrakt och återvunnen kontroll över dina avtal säkerställer löpande översikt och ökat ekonomiskt utrymme under hela kontraktets livslängd. Överblicken möjliggör att fatta rätt beslut. Du är starkare genom korrekta data, och dina leverantörer vet att avtal övervakas och upprätthålls. Detta säkerställer konstruktiva och korrekta leverantörs möten, där det kommer att finnas en exakt bild av situationen, och dialogen är baserad på den.