Finansiell analys

Överblicken och transparensen, ur ett flerårigt perspektiv, ger styrka för att uppnå en helhetssyn. Med ett skarpt öga kan du fokusera på den stora bilden och bidra till att hitta nya vägar och lösningar i en föränderlig värld. "Analysen av uppnåbara möjligheter kan vara bred och omfatta många kategorier av varor och tjänster, men också smal, och endast inkludera ett enskilt område eller ett fåtal kategoriområden."

Ekonomiskt utrymme

Through analyses of the total purchasing volume in both goods and services, we typically find a number of new opportunities for increased financial leeway. Both through direct savings, but also through improvements and changes in agreement terms. Through ongoing management, monitoring, and adjustment of your agreements, you achieve an optimal purchasing structure and reduced risk. IKR calls this "Level 2" controlling.

Från analys till handling

Var finns det uppnåbara ekonomiska utrymmet?