Upphandling och konkurrens

Uppgifterna för inköpsfunktionen kan verka överväldigande eftersom trycket, komplexiteten och det juridiska ramverket för de många avtalen är omfattande, samtidigt som deadlines och budgetar måste följas. Kraven på ansträngningar är betydande, och förtroendet för leverantörer måste bibehållas i ett genuint och ärligt samarbete. Som inköpare kan framgång ofta verka ontillgänglig eftersom omständigheterna förändras under en kontraktsperiod på 5-6 år.

Vem hanterar era upphandlingar?

Baserat på analysen är det möjligt att identifiera områden för upphandling som bör underkastas konkurrens baserat på flera parametrar.

Kunskap ger fördelar

Baserat på den kunskap och transparens som erhållits genom analysen kan IKR assistera i samband med nya konkurrenskraftiga upphandlingar inom områden som kräver omedelbar åtgärd eller där det är fördelaktigt att upphandlingen formuleras av en opartisk partner.