IKR optimerer jeres mulige økonomiske råderum

I et samarbejde med IKR opnår I den fulde gennemsigtighed og potentiale i jeres indkøbsaftaler. I fastholder fokus på de økonomiske realiserbare muligheder i aftalerne.

”Hvad er realiserbare muligheder?”

Potentialet findes indenfor vare- og tjenesteydelser som kopi print, fødevarer, forbrugsvarer, transport/busser, biler og m.m.

IKR er med hele vejen

IKR sørger for, ved en driftsaftale, at der løbende tilpasses og forbedres samt følges op på aftalerne gennem dels ”Level 2” controlling, dels konstruktive samtaler med jeres leverandører.

  • Øge jeres økonomiske råderum
  • Overblikket over realiserbare muligheder
  • Få dokumentation for opnåede resultater

Opsigelse eller forlængelse af aftaler i forhold til aftalebetingelser overvåges og gennemføres, så unødvendige og omkostningskrævende aftaleforlængelser undgås.

Gennemsigtighed og overblik er nøglebegreber

Jeres indkøbsaftaler bør være så gennemsigtige som muligt. Ved at analysere aftalerne og deres flow i den samlede livscyklus, finder vi de punkter som bør revurderes, genforhandles og forbedres således, at alle aftaler bliver reelle og optimale – tilpasset jeres behov.

Konstruktive dialoger sikrer kvalitet og pris

IKR tager den konstruktive dialog med leverandørerne for at sikre den aftalte kvalitet og pris. Aftaler som skal opsiges eller forlænges identificeres og varetages, så dyre og ufordelagtige aftaleforlængelser undgås og unødvendige omkostninger skæres væk.

Tæt på det hele

Som en del af godset Hørbygård i Nordvestsjælland har IKR udgangspunkt fra det gamle kampestenshus. Midt i den skønneste natur, nær skov og fjord. 5 minutter til motorvejen til København og 30 minutter til færgen til Århus. Tæt på det hele – også vores kunder.

IKRs assistance har givet os skarpere performance og gennemsigtighed

Mål og vurder os på vores kunders resultater. Send os en email og få kontaktoplysninger til relevante referencer, eller ring +45 28 18 91 94

Esbjerg Kommune
Frederikssund Kommune
Koebenhavns Professionhoejskole
CBS - Copenhagen Business School
Kriminalforsorgen
Naestved Kommune
Soenderborg Kommune
University College Nord
Vejle Kommune
Vordingborg Kommune
Esbjerg Kommune
Frederikssund Kommune
Koebenhavns Professionhoejskole
CBS - Copenhagen Business School