IKR optimerar ditt potentiella ekonomiska utrymme

I samarbete med IKR uppnår du fullständig transparens och potential i dina inköpsavtal. Du behåller fokus på de ekonomiskt uppnåeliga möjligheterna i avtalen.

Vad är ekonomiskt uppnåeliga möjligheter?

Potentialen ligger inom varor och tjänster såsom kopiering/utskrift, mat, förbrukningsvaror, transport/bussar, bilar och mer.

IKR IKR är med dig hela vägen

Genom en serviceavtal ser IKR till att justeringar och förbättringar kontinuerligt genomförs och följs upp i avtalen genom både "Nivå 2"-kontroll och konstruktiva samtal med dina leverantörer.

  • Öka ditt ekonomiska spelrum
  • Översikt över ekonomiskt uppnåeliga möjligheter
  • Dokumentation av uppnådda resultat

Uppsägning eller förlängning av avtal i relation till kontraktsvillkor övervakas och genomförs, vilket undviker onödiga och kostsamma avtalsförlängningar.

Transparens och överblick är nyckelbegrepp

Dina inköpsavtal bör vara så transparenta som möjligt. Genom att analysera avtalen och deras flöde i den övergripande livscykeln identifierar vi de punkter som bör omprövas, omförhandlas och förbättras så att alla avtal blir realistiska och optimala - skräddarsydda efter dina behov.

Konstruktiva dialoger säkerställer kvalitet och pris

IKR engagerar sig i konstruktiv dialog med leverantörer för att säkerställa den överenskomna kvaliteten och priset. Avtal som ska avslutas eller förlängas identifieras och hanteras för att undvika dyra och olämpliga avtalsförlängningar, och onödiga kostnader avskärs.

Nära till allt

Som en del av godset Hørbygård i Nordvästsjälland har IKR sitt ursprung från det gamla gråstenshuset. Mitt i den underbaraste naturen, nära skog och fjord. 5 minuter till motorvägen till Köpenhamn, 70 minuter till Malmö och 30 minuter till färjan till Århus. Nära till allt – även våra kunder.

IKRs assistans har gett oss skarpare prestanda och ökad transparens

Bedöm oss utifrån våra kunders resultat. Skicka oss ett e-postmeddelande för att få kontaktuppgifter till relevanta referenser.

Esbjerg Kommune
Frederikssund Kommune
Koebenhavns Professionhoejskole
CBS - Copenhagen Business School
Kriminalforsorgen
Naestved Kommune
Soenderborg Kommune
University College Nord
Esbjerg Kommune
Frederikssund Kommune
Koebenhavns Professionhoejskole
CBS - Copenhagen Business School
Kriminalforsorgen
Naestved Kommune
Soenderborg Kommune